Departament de Tecnologia 2019-2020
Recuperació de cursos anteriors

Els professors facilitaran un dossier de recuperació personalitzat per cada alumne/a que hagi de recuperar la matèria de Tecnologia del curs anterior.

  • Aquest dossier s’haurà de realitzar per l’alumne en el període que el professor estableixi.
  • La realització correcta del dossier farà que l’alumne aprovi la matèria del curs anterior amb una qualificació de AS.

Els comentaris estan tancats.