Departament de Tecnologia 2021-2022
Recuperació de cursos anteriors

ESO

La recuperació de l’assignatura de Tecnologia de cursos anteriors, 1r, 2n i 3r de l’ESO, serà  mitjançant l’entrega d’un dossier que el professor/a lliurarà a l’alumne. Aquesta recuperació es farà durant el curs.

  • Aquest dossier s’haurà de realitzar per l’alumne en el període que el professor estableixi.
  • La realització correcta del dossier farà que l’alumne aprovi la matèria del curs anterior amb una qualificació de AS.

BATXILLERAT

Per a la recuperació de cursos anteriors, el professor realitzarà una prova global per avaluar el nivell competencial de l’alumne.

Els comentaris estan tancats.